Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie


Nagłówek

Aktualności

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie

W dniu 24 stycznia b.r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska oraz sekretarz stanu w tymże resorcie Pan Stanisław Szwed wręczyli wyróżnienia...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w  Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018. Limit na realizację KFS w 2018 roku wynosi 81 100,00 złotych. ...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu po 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII...

RPO WŁ 2018

PO WER 2017

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę