Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: PO WER 2020-2021
PO WER 2020-2021

 

Obrazek dla: RPO WŁ 2019-2020
RPO WŁ 2019-2020

Obrazek dla: PO WER 2018
PO WER 2018

 

Obrazek dla: RPO WŁ 2018
RPO WŁ 2018

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę